Kontigo Press är tre journalister som jobbar tillsammans som en redaktion. Som uppdragsgivare vet du därför att jobbet kommer att bli väl utfört oavsett vem av oss som gör det. Det här betyder också att vi alltid har möjlighet att göra uppdrag på kort varsel, eftersom vi fördelar jobben mellan oss. Att vi är tre innebär också att vi har bred kompetens. Vi levererar reportage och andra journalistiska texter, gör nyhetsbrev, fotograferar och layoutar. På den här sidan hittar ni ett urval av våra tidigare jobb.

Reportage

“Rymdbasen siktar högt”,
Reportage om Esrange Space Center i Kiruna. Kollega, nr 5/2010. PDF.

Esrange Space Center utanför Kiruna är världens nordligaste rymdbas. Om bara några år är det tänkt att rymdturister ska skickas upp härifrån.

“Hur är en bra muslim?”
Reportage från moskén i Alby, om att vara ung muslim. Lokaltidningen Södra Sidan, nr 4/2010. PDF.

Moskén i Alby vill vara en mötesplats för svenska troende muslimer. I lokalen vid Subtopia hålls både bön och studiecirklar. På fredagskvällar träffas moskéns unga för att prata om tro, vänskap, etik och moral.

“Arbetslinjen – version 2.0”
Granskning av regeringens jobbpolitik inför valet 2010. Arbetaren, nr 35/2010. PDF.

I valrörelsen diskuteras ”arbetslinjen” och ”jobbpolitiken”. Men hur hänger begreppen ihop? Och vad har hänt på arbetsmarknaden under den senaste mandatperioden? Arbetaren har granskat arbetslinjen och regeringens jobbpolitik.

Personporträtt

“Påklistrade skämt är Jans konst”
Personporträtt av Jan Stenmark. Södermalmsnytt, nr /2010. PDF.

Konstnären Jan Stenmark tycker att det är de slitna platserna som ger Söder dess själ. Och han blir gubbnostalgisk när han minns tiden då det gick att bo omodernt och billigt här.

“Ingen framtid för privatbilism”
Porträtt av författaren och Volvoarbetaren Lars Henriksson. Arbetaren Zenit, 24/2 2011.

När Lars Henriksson debatterar miljöfrågor får han ofta höra att han håller på att såga av den gren han själv sitter på, att en Volvoarbetare inte kan argumentera mot behovet av en bilindustri i Sverige.

Nyhetsartiklar

“Farligare på bemanningsföretag”
Artikel om bemanningsbranschens baksida. Arbetaren, 24/2 2011.

Inhyrda lever farligare på jobbet än anställda. Sämre erfarenhet, mer enformiga arbetsuppgifter och oklart vem som har ansvaret tros vara några av anledningarna.

“Hot mot förskola på Södermalm”
Artikel om genusförskolan Egalia. Södermalmsnytt, 3/2 2011.

Att driva en genuspedagogisk förskola år 2011 är tydligen kontroversiellt. Efter en artikel i en kvällstidning har personalen på förskolan Egalia hotats och kallats tokiga genuspräster och extremister.

Nyhetsbrev

 

Kunskapslotsen
Nyhetsbrev för EU-projektet Kunskapslotsen, genom Spira Kommunikation. December 2010.

Comments are closed.